(0292) 730 36 36 fptu.cantho@fe.edu.vn

QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

I. Chỉ tiêu tuyển sinh – Ngành đào tạo

 1. Chỉ tiêu dự kiến: sinh viên cho các khối ngành.
 2. Ngành học – mã ngành
Khối ngànhNgànhMã ngànhChỉ tiêuChuyên ngành

 

 

Công nghệ thông tin

1.      Kỹ thuật phần mềm7480103Hệ thống thông tin
Hệ thống nhúng
Kỹ sư cầu nối Nhật Bản
2.      An toàn thông tin7480202Ứng dụng an toàn thông tin
Mỹ thuật ứng dụng3.      Thiết kế đồ họa7210403Thiết kế đồ họa

 

 

Kinh tế – Xã hội

3.     Quản trị Kinh doanh7340101Digital & Online Marketing
4.     Quản trị khách sạn7810201Quản trị khách sạn
5.     Kinh doanh quốc tế7340120Kinh doanh quốc tế
6. Truyền thông đa phương tiện7320104Truyền thông đa phương tiện
Ngôn ngữ8.    Ngôn ngữ Anh7220201Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh CNTT.
9. Ngôn ngữ Nhật7220209Tiếng Nhật thương mại, tiếng Nhật CNTT
10. Ngôn ngữ Hàn 7220210Tiếng Hàn thương mại

II. Phương thức tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông tính đến thời điểm nhập học.

2. Phương thức tuyển sinh

Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại trường ĐH FPT cần tham dự và trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển của trường ĐH FPT-hoặc đủ điều kiện miễn thi sơ tuyển của Trường ĐH FPT.

3.  Điều kiện miễn thi kỳ thi sơ tuyển

Thí sinh có nguyện vọng theo học Trường Đại học FPT sẽ được miễn thi kỳ thi sơ tuyển của Đại học FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 1. Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2018;
 2. Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2018 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại trường ĐH FPT.
 3. Tổng điểm 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT đạt 21 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại trường ĐH FPT,
 4. Điểm trung bình môn Toán trong hai học kỳ cuối THPT đạt 8.0* trở lên (áp dụng đối với khối ngành máy tính & CNTT bao gồm kỹ thuật phần mềm và an toàn thông tin).
 5. Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;
 6. Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên.

Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21)

IIIPhương thức thi sơ tuyển

 1. Nội dung bài thi, cấu trúc bài thi, thời gian làm bài và thang điểm
  1.1 
  Nội dung bài thi

Các thí sinh sẽ thực hiện các bài thi bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, chi tiết như sau:

 • Bài thi 1 nhằm đánh giá năng lực phổ thông nền tảng, có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi.
 • Bài thi 2 nhằm đánh giá năng lực nghị luận thông qua một bài luận có chủ đề thông dụng và gần gũi với học sinh.
  1.2 Cấu trúc bài thi

 

Nhóm ngànhNgànhBài thi 1Bài thi 2
II – Mỹ thuật ứng dụng1.    Thiết kế đồ họa

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng khiếu đồ hoạ

 

Nghị luận
III – Kinh doanh & quản lý2.     Quản trị Kinh doanh

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng lực trí tuệ

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Nghị luận
3.     Quản trị khách sạn
4.      Kinh doanh quốc tế
V – Máy tính & CNTT6.      An toàn thông tin

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Lập luận

Nghị luận
7.     Khoa học máy tính
VII – Báo chí & truyền thông8.    Truyền thông đa phương tiện

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng lực trí tuệ

Kiến thức tổng quát

Lập luận

 

Nghị luận
VII – Ngôn ngữ9.      Ngôn ngữ Anh

10. Ngôn ngữ Nhật

11. Ngôn ngữ Hàn


1.3 Thang điểm
: tổng điểm tối đa: 105 điểm

 • Bài thi số 1 : 90 điểm
 • Bài thi số 2: 15 điểm
 1. Kết quả thi sơ tuyển
  – Điểm chuẩn kỳ thi sơ tuyển vào ĐH FPT do chủ tịch hội đồng tuyển sinh quyết định, sẽ được công bố cho từng ngành theo từng đợt thi. Kết quả trúng tuyển có giá trị trong 2 năm.
  – Điều kiện xét chuyển ngành (giữa các khối ngành):

Thí sinh đạt mức điểm thi sơ tuyển một khối ngành trên 20% so với điểm chuẩn của khối ngành đó thì có thể chuyển sang khối ngành khác. Riêng khối ngành Mỹ thuật ứng dụng không áp dụng các điều kiện chuyển ngành.

 1. Lịch trình thi sơ tuyển:Được công bố trong thông báo tuyển sinh của từng đợt thi sơ tuyển.
 1. Hồ sơ đăng ký dự thi sơ tuyển
 • Phiếu đăng ký Đại học FPT;
 • 01 bản photo hoặc bản scan CMND;
 • 04 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3x4;
 • Lệ phí dự thi 200,000 VNĐ.

Đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.
IV. Miễn thi sơ tuyển

Thí sinh đủ điều kiện miễn thi sơ tuyển của ĐH FPT có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường
1. Hồ sơ xét tuyển

 • Phiếu đăng ký Đại học FPT;
 • 01 bản photo hoặc bản scan CMND;
 • 01 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3x4;
 • Lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ.
 • 01 bản photo hoặc bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả học bạ THPT) hoặc 1 bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2018)

Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường Đại học FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định.

2. Chính sách ưu tiên xét tuyển

Cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào trường cho các thí sinh đăng ký ĐH FPT trong kỳ đăng ký xét tuyển đợt 1 của bộ GD&ĐT:

 • Nguyện vọng 1-2: cộng 4 điểm ưu tiên.
 • Nguyện vọng 3-5: cộng 2 điểm ưu tiên.
 • Nguyện vọng 6-10: cộng 1 điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của bộ GĐ&ĐT

3. Lịch trình xét tuyển

Được công bố trong thông báo tuyển sinh của từng đợt thi sơ tuyển, dự kiến chia làm 3 đợt: 13/5, 15/7 và 31/7.(**)

Ghi chú (**) Nếu chưa đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ tổ chức sơ tuyển và xét tuyển bổ sung vào tháng 8/2018

V. Nhập học
1. Hồ sơ nhập học

 • Phiếu đăng ký nhập học (tải về từ website của Trường hoặc nhận tại các Văn phòng tư vấn tuyển sinh);
 • Phí đăng ký nhập học và Học phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường Đại học FPT hiện hành;
 • 02 bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (có thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và bổ sung sau khi có Bằng);
 • 01 bản sao chứng thực Học bạ THPT;
 • 01 bản gốc Đơn xin chuyển trường và giấy tờ chứng minh đang là sinh viên đại học hệ chính quy của một trường đại học có cùng khối thi (nếu đang là sinh viên);
 • 02 bản sao chứng thực CMND;
 • 02 ảnh 3×4;
 • 01 bản sao chứng thực Giấy khai sinh;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (nếu có).

Hồ sơ nhập học đối với thí sinh được cấp học bổng, tín dụng: Tham khảo quy định học bổng, tín dụng của trường ĐH FPT.
Đăng ký nhập học chỉ hợp lệ khi nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ nhập học và các khoản phí nhập học ( Phí đăng ký nhập học và học phí theo quy định tài chính sinh viên của trường Đại học FPT)

2. Lịch trình nhập học

Theo các thông báo tuyển sinh của trường ĐH FPT

VI. Thủ tục đăng ký và nộp lệ phí

 1. Cách thức đăng ký
  Thí sinh đăng ký sơ tuyển, xét tuyển và nhập học 1 trong 3 cách sau:
  Cách 1: Đăng ký trực tuyến bằng cách nộp các bản chụp/scan hồ sơ nhập học trên website của trường hoặc gửi qua email fptu.cantho@fe.edu.vn và nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường hoặc nộp trực tuyến trên website. Sinh viên nộp lại bản gốc và các hồ sơ nhập học vào ngày đầu tiên trước khi đi học.
  Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện và nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường hoặc nộp trực tuyến trên website.
  Cách 3: Đăng ký và nộp các khoản phí trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh của trường theo địa chỉ ở mục Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ

     4. Tổ hợp môn xét tuyển:

Khối ngànhNgànhChuyên ngànhTổ hợp xét tuyển
Công nghệ thông tinKỹ thuật phần mềmKỹ sư phần mềm Âu-Mỹ

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Toán – Văn – Anh

Toán – Anh – KHTN (D90)

Kỹ sư cầu nối Nhật Bản
An toàn thông tinỨng dụng an toàn thông tin
Mỹ thuật ứng dụngThiết kế đồ họaĐồ họa máy tính

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Toán – Văn – Anh

Toán – Anh – KHXH (D96)

Kinh tếTruyền thông đa phương tiệnTruyền thông đa phương tiện
Quản trị kinh doanhDigital & Online Marketing
Quản trị khách sạnQuản trị khách sạn
Kinh doanh quốc tếKinh doanh quốc tế
Ngôn  ngữNgôn ngữ AnhTiếng Anh thương mại
Tiếng Anh CNTT
Ngôn ngữ NhậtTiếng Nhật thương mại
Tiếng Nhật CNTT
Ngôn ngữ HànTiếng Hàn thương mại

 

VII. Thông tin tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT tại Cần Thơ

 1. Thông tin tài khoản

Số tài khoản: 09130055201

Tên tài khoản:Trung tâm đào tạo Quốc tế FPT Cần Thơ

Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ

 1. Nội dung nộp tiền:
  • Đối với thí sinh đăng ký dự thi:
  • <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKDT 2018>
  • Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển:
  • <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKXT 2018>
  • Đối với thí sinh đăng ký nhập học:
  • <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKNH FUCT 2018>

     3. Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV6, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (ngay chân cầu Rau Răm)

Điện thoại: (0292) 730 36 36

CẦN THƠ

Cầu Rau Răm, Khu vực 6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 730 36 36
Email: fptu.cantho@fe.edu.vn

HÀ NỘI

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội

TP. HỒ CHÍ MINH

Lầu 2, toà nhà Innovation, lô 24 - CVPM Quang Trung - P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

ĐÀ NẴNG

137 Nguyễn Thị Thập, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Online Consulting: (0292) 730 36 36
Đăng ký trực tuyến