Thí sinh vui lòng nhập đầy đủ số Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước