Tra cứu điểm thi Đại học FPT Cần Thơ kỳ thi ngày 17/8/2019

Thí sinh vui lòng nhập đầy đủ số Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước