Sau lưng đứa con trai Thành Đạt, từng không có gì ngoài tình thương của mẹ