Những mốc thời gian thí sinh thi THPT Quốc gia 2019 cần ghi nhớ