Infographic: Tuyển sinh 2019 và lưu ý với thí sinh được tuyển thẳng

Để đảm bảo quyền lợi, các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển kỳ tuyển sinh 2019 cần lưu ý một số vấn đề về lựa chọn ngành, thủ tục đăng ký.

 
 
Nguồn: Báo Lao Động