Danh Sách Phân Xe Tháng Rèn Luyện Tập Trung

  1. Sơ đồ địa điểm tập kết:

2. Danh sách phân xe:

STT MSSV Họ và tên Lớp Trung đội Xe số Điểm danh Ghi chú/phụ trách xe
1 CE130176 Lê Phúc Hậu 13P01 A Xe số 1 Dư 1
2 CE130405 Nguyễn Anh Khôi 13P01 A Xe số 1 Nguyễn Thanh Uyên Cầm
3 CE130198 Lê Quốc Kiệt 13P01 A Xe số 1
4 CE130238 Nguyễn Thành Luân 13P01 A Xe số 1
5 CE130373 Nguyễn Hoàng Nam 13P01 A Xe số 1
6 CE130406 Nguyễn Phương Tâm 13P01 A Xe số 1
7 CE130199 Nguyễn Hữu Toàn 13P01 A Xe số 1
8 CE130153 Trần Quang Vinh 13P01 A Xe số 1
9 CA130137 Lý Thanh Bình 13P01 A Xe số 1
10 CA130156 Dương Chí Cường 13P01 A Xe số 1
11 CA130133 Ngô Hải Vy 13P01 A Xe số 1
12 CS130312 Lê Trường Giang 13P01 A Xe số 1
13 CS130117 Nguyễn Hữu Trí 13P01 A Xe số 1
14 CS130210 Đặng Kim Tuyền 13P01 A Xe số 1
15 CS130151 Vũ Thị Tuyết 13P01 A Xe số 1
16 CS130185 Trần Thị Huỳnh Như 13P01 A Xe số 1
17 CS130277 Lê Nguyễn Diễm Yến 13P01 A Xe số 1
18 CS130237 Phan Thanh Nhựt Hào 13P01 A Xe số 1
19 CS130080 Huỳnh Thuý Vi 13P01 A Xe số 1
20 CA130211 Hồ Thị Ngọc Đào 13P01 A Xe số 1
21 CA130166 Phạm Minh Nhật 13P01 A Xe số 1
22 CA130340 Nguyễn Thị Diễm Trinh 13P01 A Xe số 1
23 CA130102 Vũ Thị Mai 13P01 A Xe số 1
24 CS130059 Dương Mỹ Linh 13P01 A Xe số 1
25 CS130008 Nguyễn Tường Vi 13P01 A Xe số 1
26 CE130307 Nguyễn Võ Gia Khương 13P10 A Xe số 1
27 CE130222 Huỳnh Đình Mẫn 13P10 A Xe số 1
28 CE130250 Nguyễn Văn Ngọc 13P10 A Xe số 1
29 CE130078 Đặng Minh Nhựt 13P10 A Xe số 1
30 CE130223 Mạc Minh Quân 13P10 A Xe số 1
31 CE130097 Phạm Võ Anh Quốc 13P10 A Xe số 1
32 CE130169 Trần Thanh Trọng 13P10 A Xe số 1
33 CE130094 Đinh Hoàng Tuấn 13P10 A Xe số 1
34 CE130339 Phạm Ngọc Minh Hùng 13P10 A Xe số 1
35 CE130214 Nguyễn Trường Thịnh 13P10 A Xe số 1
36 CA130378 Bùi Thị Trúc Lan 13P10 A Xe số 1
37 CA130030 Lê Vũ Huyền Trân 13P10 A Xe số 1
38 CS130033 Võ Thị Hồng Đào 13P10 A Xe số 1
39 CS130417 Bùi Ngọc Ngân 13P10 A Xe số 1
40 CS130346 Ngô Trọng Nhân 13P10 A Xe số 1
41 CS130260 Tôn Tuyết Nhi 13P10 A Xe số 1
42 CS130271 Võ Trần Minh Trâm 13P10 A Xe số 1
43 CS130273 Tiêu Ngọc Yến 13P10 A Xe số 1
44 CS130088 Hồ Thị Đức 13P10 A Xe số 2 Dư 2
45 CS130165 Nguyễn Hoàng Thảo 13P10 A Xe số 2 Nguyễn Ngọc Dung
46 CS130159 Phan Thanh Thảo 13P10 A Xe số 2
47 CS130062 Nguyễn Nhân Trung Tín 13P10 A Xe số 2
48 CS130290 Trần Thị Mộng Tuyền 13P10 A Xe số 2
49 CS130052 Nguyễn Thuỳ Dương 13P10 A Xe số 2
50 CS130075 Lê Thu Thảo 13P10 A Xe số 2
51 CS130108 Nguyễn Mộc Thảo 13P10 A Xe số 2
52 CA130181 Lê Thị Thuý Duy 13P10 A Xe số 2
53 CA130188 Quang Thị Ngọc Hậu 13P10 A Xe số 2
54 CA130087 Phạm Minh Khiết 13P10 A Xe số 2
55 CA130089 Nguyễn Thị Anh Thư 13P10 A Xe số 2
56 CA130243 Lê Tiến Đạt 13P10 A Xe số 2
57 CE130100 Lê Đức An 13P15 A Xe số 2
58 CE130109 Phạm Chí Đức 13P15 A Xe số 2
59 CE130332 Nguyễn Thế Hữu 13P15 A Xe số 2
60 CE130143 Võ Quang Huy 13P15 A Xe số 2
61 CE130319 Phan Tấn Phát 13P15 A Xe số 2
62 CE130042 Trịnh Đức Thống 13P15 A Xe số 2
63 CE130157 Đỗ Trung Tín 13P15 A Xe số 2
64 CA130116 Lê Nguyễn Hùng Anh 13P15 A Xe số 2
65 CA130300 Lê Phúc Duy 13P15 A Xe số 2
66 CA130398 Bành Kim Ngân 13P15 A Xe số 2
67 CA130045 Phạm Toàn Trung 13P15 A Xe số 2
68 CS130152 Trần Quang Hào 13P15 A Xe số 2
69 CS130186 Phạm Hồ Duy Minh 13P15 A Xe số 2
70 CS130268 Trần Minh Nhựt 13P15 A Xe số 2
71 CA130286 Huỳnh Minh Anh 13P15 A Xe số 2
72 CA130382 Nguyễn Vân Anh 13P15 A Xe số 2
73 CA130118 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13P15 A Xe số 2
74 CA130349 Nguyễn Thành Đạt 13P15 A Xe số 2
75 CA130305 Đặng Lâm Ngọc Khánh 13P15 A Xe số 2
76 CA130304 Trần Thị Loan 13P15 A Xe số 2
77 CA130036 Đặng Đại Mẫn 13P15 A Xe số 2
78 CA130343 Nguyễn Hoài Nam 13P15 A Xe số 2
79 CA130280 Châu Ngọc Bảo Ngọc 13P15 A Xe số 2
80 CA130345 Lâm Thành Phát 13P15 A Xe số 2
81 CA130387 Nguyễn Thị Phương Uyên 13P15 A Xe số 2
82 CA130006 Phùng Triệu Vy 13P15 A Xe số 2
83 CA130140 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 13P15 A Xe số 2
84 CA130077 Hồ Thanh Duy 13P15 A Xe số 2
85 CA130119 Lê Thị Huỳnh Như 13P15 A Xe số 2
86 CE130173 Trần Phạm Thế Anh 13P02 B Xe số 3 Dư 1
87 CE130421 Nguyễn Tuấn Bằng 13P02 B Xe số 3 Võ Phước Đạt
88 CE130393 Lâm Thị Khánh Hằng 13P02 B Xe số 3
89 CE130104 Vũ Văn Hoàng 13P02 B Xe số 3
90 CE130121 Trương Thanh Nhã 13P02 B Xe số 3
91 CE130385 Hồ Bá Nhật 13P02 B Xe số 3
92 CE130220 Bùi Nguyễn Nhật Tâm 13P02 B Xe số 3
93 CE130253 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 13P02 B Xe số 3
94 CS130380 Nông Thu Hà 13P02 B Xe số 3
95 CS130051 Tăng Văn Vũ Linh 13P02 B Xe số 3
96 CS130245 Nguyễn Thị Thanh Ngân 13P02 B Xe số 3
97 CS130011 Huỳnh Thanh Nhân 13P02 B Xe số 3
98 CS130366 Nguyễn Duy Tân 13P02 B Xe số 3
99 CS130335 Lê Thị Minh Thư 13P02 B Xe số 3
100 CS130105 Nguyễn Thị Anh Thư 13P02 B Xe số 3
101 CS130107 Trần Hậu Toàn 13P02 B Xe số 3
102 CS130060 Trần Văn Trọng 13P02 B Xe số 3
103 CS130061 Trần Lê Phương Yên 13P02 B Xe số 3
104 CS130394 Lê Minh Mẫn 13P02 B Xe số 3
105 CS130081 Lê Văn Hữu Nghị 13P02 B Xe số 3
106 CS130274 Nguyễn Thị Gia Linh 13P02 B Xe số 3
107 CS130267 Đỗ Hùng Phúc 13P02 B Xe số 3
108 CA130106 Văn Võ Tuệ Mẫn 13P02 B Xe số 3
109 CA130257 Lê Thị Ngọc Tuyết 13P02 B Xe số 3
110 CA130333 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 13P02 B Xe số 3
111 CE130201 Trần Quốc An 13P09 B Xe số 3
112 CE130114 Hồ Duy Anh 13P09 B Xe số 3
113 CE130205 Nguyễn Quốc Đạt 13P09 B Xe số 3
114 CE130142 Ngô Hồng Hoàng Gia 13P09 B Xe số 3
115 CE130325 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13P09 B Xe số 3
116 CE130103 Trần Bảo Ngọc 13P09 B Xe số 3
117 CE130377 Nguyễn Thành Nhân 13P09 B Xe số 3
118 CE130412 Lê Đào Ngọc Tuấn 13P09 B Xe số 3
119 CS130358 Thái Ngân Hà 13P09 B Xe số 3
120 CS130027 Trịnh Hoàng Mẫn 13P09 B Xe số 3
121 CS130217 Trần Thị Thuý Phương 13P09 B Xe số 3
122 CS130179 Lê Thị Vân Anh 13P09 B Xe số 3
123 CS130227 Phạm Ngọc Ánh Đoan 13P09 B Xe số 3
124 CS130356 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 13P09 B Xe số 3
125 CS130264 Cao Phi Yến Linh 13P09 B Xe số 3
126 CS130203 Trần Huỳnh Nam 13P09 B Xe số 3
127 CS130265 Nguyễn Thành Phát 13P09 B Xe số 3
128 CS130111 Lê Anh Thoại 13P09 B Xe số 3
129 CS130003 Phạm Thị Thanh Trúc 13P09 B Xe số 4 Dư 1
130 CA130072 Nguyễn Thuý Duy 13P09 B Xe số 4 Phạm Thị Mỹ Thuận
131 CA130368 Nguyễn Ngọc Khánh Hân 13P09 B Xe số 4
132 CA130399 Đặng Nguyễn Trúc Mai 13P09 B Xe số 4
133 CA130310 Nguyễn Thị Bích Nguyên 13P09 B Xe số 4
134 CA130175 Đoàn Ngọc Nhi 13P09 B Xe số 4
135 CA130362 Dương Thị Hồng Nhung 13P09 B Xe số 4
136 CA130038 Nguyễn Gia Thịnh 13P09 B Xe số 4
137 CA130086 Trần Trọng Khoa 13P09 B Xe số 4
138 CA130426 Nguyễn Thị Sen 13P09 B Xe số 4
139 CA130400 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 13P09 B Xe số 4
140 CA130419 Võ Thế Vỹ 13P09 B Xe số 4
141 CE130427 Đặng Bửu Hòa 13P14 B Xe số 4
142 CE130289 Lâm Minh Khang 13P14 B Xe số 4
143 CE130370 Phạm Bảo Lợi 13P14 B Xe số 4
144 CA130367 Nguyễn Gia Huy 13P14 B Xe số 4
145 CA130048 Nguyễn Trần Quế Phương 13P14 B Xe số 4
146 CA130392 Lý Gia Thịnh 13P14 B Xe số 4
147 CS130177 Nguyễn Trúc Hà Duyên 13P14 B Xe số 4
148 CS130369 Nguyễn Đỗ Khánh Dung 13P14 B Xe số 4
149 CS130010 Huỳnh Lê 13P14 B Xe số 4
150 CS130191 Nguyễn Ngọc Quyên 13P14 B Xe số 4
151 CA130053 Ngô Bửu Quỳnh Anh 13P14 B Xe số 4
152 CA130299 Đặng Phú Hào 13P14 B Xe số 4
153 CA130161 Bùi Thị Diệu Hiền 13P14 B Xe số 4
154 CA130241 Mai Chí Linh 13P14 B Xe số 4
155 CA130125 Vũ Thị Hồng Ngân 13P14 B Xe số 4
156 CA130261 Huỳnh Như Ngọc 13P14 B Xe số 4
157 CA130026 Lê Minh Nhân 13P14 B Xe số 4
158 CA130149 Tạ Minh Nhật 13P14 B Xe số 4
159 CA130281 Trần Minh Nhật 13P14 B Xe số 4
160 CA130196 Huỳnh Sĩ Phú 13P14 B Xe số 4
161 CA130016 Tô Tiểu Phụng 13P14 B Xe số 4
162 CA130139 Lê Ngọc Anh Thư 13P14 B Xe số 4
163 CA130316 Phan Thị Minh Thư 13P14 B Xe số 4
164 CA130294 Huỳnh Thị Ngọc Trân 13P14 B Xe số 4
165 CA130230 Lê Mai Minh Châu 13P14 B Xe số 4
166 CA130416 Hoàng Thị Khánh Ly 13P14 B Xe số 4
167 CA130189 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh 13P14 B Xe số 4
168 CA130372 Lê Minh Sang 13P14 B Xe số 4
169 CA130363 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13P14 B Xe số 4
170 CA130093 Phạm Thị Mỷ Viện 13P14 B Xe số 4
171 CE130037 Nguyễn Cao Phong 13P14 B Xe số 4
172 CE130124 Đào Huỳnh Đức 13P03 C Xe số 5 Dư 0
173 CE130074 Lâm Văn Thắng 13P03 C Xe số 5 Trần Thị Cẩm Tiên
174 CE130015 Nguyễn Duy Thanh 13P03 C Xe số 5
175 CE130069 Nguyễn Quốc Toàn 13P03 C Xe số 5
176 CE130047 Nguyễn Lê Yến Vy 13P03 C Xe số 5
177 CE130126 Dương Hải Đông 13P03 C Xe số 5
178 CE130095 Lê Đào Thanh Nhi 13P03 C Xe số 5
179 CE130386 Huỳnh Minh Thông 13P03 C Xe số 5
180 CS130184 Đặng Quốc Cường 13P03 C Xe số 5
181 CS130020 Mạch Thị Mỹ Linh 13P03 C Xe số 5
182 CS130422 Châu Thị Trúc Ly 13P03 C Xe số 5
183 CS130291 Châu Hoàng Sơn 13P03 C Xe số 5
184 CS130258 Hoàng Đức Thạnh 13P03 C Xe số 5
185 CS130070 Đỗ Nguyên Thư 13P03 C Xe số 5
186 CS130329 Nguyễn Phi Trường 13P03 C Xe số 5
187 CS130162 Tạ Thanh Tùng 13P03 C Xe số 5
188 CS130408 Trần Thị Ngọc Hân 13P03 C Xe số 5
189 CS130401 Trần Thị Kim Trân 13P03 C Xe số 5
190 CS130067 Trần Mỹ Loán 13P03 C Xe số 5
191 CS130328 Phạm Thị Thanh Nguyên 13P03 C Xe số 5
192 CS130249 Nguyễn Bạch Nhã Trân 13P03 C Xe số 5
193 CS130317 Trần Nhã Yến 13P03 C Xe số 5
194 CA130164 Phạm Lai Phương Thảo 13P03 C Xe số 5
195 CA130057 Thái Bảo Trân 13P03 C Xe số 5
196 CA130403 Lê Thị Bé Trang 13P03 C Xe số 5
197 CA130129 Lê Thị Kim Nhựt 13P03 C Xe số 5
198 CS130017 Thạch Võ Phương Ngọc 13P03 C Xe số 5
199 CE130028 Lê Thanh Huy 13P03 C Xe số 5
200 CE130082 Lê Nhật Quang 13P03 C Xe số 5
201 CE130336 Phan Minh Đức 13P08 C Xe số 5
202 CE130079 Lưu Nguyễn Trung Hậu 13P08 C Xe số 5
203 CE130171 Huỳnh A Khoa 13P08 C Xe số 5
204 CE130248 Hoàng Thanh Lịch 13P08 C Xe số 5
205 CE130192 Hà Văn Ngoan 13P08 C Xe số 5
206 CE130014 Ngô Gia Vượng 13P08 C Xe số 5
207 CA130183 Phạm Đoàn Hoàng Khải 13P08 C Xe số 5
208 CS130002 Lâm Trương Tú Châu 13P08 C Xe số 5
209 CS130376 Trần Thị Ngọc Mai 13P08 C Xe số 5
210 CS130293 Tiêu Hữu Nghi 13P08 C Xe số 5
211 CS130327 Tạ Thị Hoàng Nhi 13P08 C Xe số 5
212 CS130313 Phó Huy Phong 13P08 C Xe số 5
213 CS130355 Nguyễn Như Phương 13P08 C Xe số 5
214 CS130360 Nguyễn Yến Vy 13P08 C Xe số 5
215 CS130046 Trương Quốc An 13P08 C Xe số 5
216 CS130375 Võ Thị Hà An 13P08 C Xe số 6 Dư 0
217 CS130303 Phạm Thị Lan Anh 13P08 C Xe số 6 Nguyễn Huỳnh Sơn
218 CS130110 Lê Thị Ngọc Giàu 13P08 C Xe số 6
219 CS130287 Nguyễn Như Thuý Huyền 13P08 C Xe số 6
220 CS130240 Bào Lâm Khang 13P08 C Xe số 6
221 CS130323 Lê Hoàng Sơn 13P08 C Xe số 6
222 CS130266 Huỳnh Nhựt Thái 13P08 C Xe số 6
223 CS130123 Hồ Thị Thanh Thảo 13P08 C Xe số 6
224 CS130322 Nguyễn Diễm Trinh 13P08 C Xe số 6
225 CA130135 Trần Hoàng Quỳnh Hoa 13P08 C Xe số 6
226 CA130321 Quan Hồng Ngân 13P08 C Xe số 6
227 CA130404 Phạm Thị Bão Trân 13P08 C Xe số 6
228 CA130331 Đoàn Thảo Nguyên 13P08 C Xe số 6
229 CA130155 Ngô Thị Yến Thu 13P08 C Xe số 6
230 CE130071 Nguyễn Đình Khôi 13P13 C Xe số 6
231 CE130234 Trần Huỳnh Long 13P13 C Xe số 6
232 CE130132 Nguyễn Hoàng Hữu Trọng 13P13 C Xe số 6
233 CE130276 Trần Nguyễn Trường Phúc 13P13 C Xe số 6
234 CA130262 Nguyễn Thành Luân 13P13 C Xe số 6
235 CA130083 Đỗ Thị Phương Nam 13P13 C Xe số 6
236 CA130348 Trương Huỳnh Xuân Ninh 13P13 C Xe số 6
237 CA130022 Hồ Quốc Vẹn 13P13 C Xe số 6
238 CS130066 Huỳnh Thảo An 13P13 C Xe số 6
239 CS130251 Phạm Quốc Lâm 13P13 C Xe số 6
240 CS130187 Nguyễn Ngọc Bảo Phương 13P13 C Xe số 6
241 CS130301 Nguyễn Thị Thu Uyên 13P13 C Xe số 6
242 CS130338 Lê Trần Tấn Đạt 13P13 C Xe số 6
243 CS130246 Trương Gia My 13P13 C Xe số 6
244 CS130215 Nguyễn Như Nguyệt 13P13 C Xe số 6
245 CS130158 Trần Thị Minh Thư 13P13 C Xe số 6
246 CS130352 Nguyễn Trần Bảo Châu 13P13 C Xe số 6
247 CS130269 Lý Bảo Ngọc 13P13 C Xe số 6
248 CS130096 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 13P13 C Xe số 6
249 CS130218 Trương Đức Toàn 13P13 C Xe số 6
250 CS130202 Nguyễn Thị Kim Vĩ 13P13 C Xe số 6
251 CA130342 Quách Kim Duyên 13P13 C Xe số 6
252 CA130197 Lâm Huỳnh Huy 13P13 C Xe số 6
253 CA130099 Trần Nguyễn Khánh Linh 13P13 C Xe số 6
254 CA130134 Nguyễn Ngọc Nhật My 13P13 C Xe số 6
255 CA130284 Lư Việt Nhi 13P13 C Xe số 6
256 CA130365 Lâm Kim Thanh 13P13 C Xe số 6
257 CA130357 Liêu Thị Thanh Trúc 13P13 C Xe số 6
258 CA130428 Dương Thị Quỳnh Như 13P13 C Xe số 6
259 CE130204 Lý Dương 13P13 C Xe số 6
260 CE130225 Đinh Ngọc Cảnh 13P04 D Xe số 7 Dư 2
261 CE130174 Nguyễn Đặng Quốc Khánh 13P04 D Xe số 7 Quách Tôn Mộng Tuyền
262 CE130039 Nguyễn Lê Khải Hoàng 13P04 D Xe số 7 Trần Thị Như Ý
263 CE130007 Thân Ngọc Minh Khôi 13P04 D Xe số 7 Từ Thanh Phong
264 CE130055 Hồ Thị Thanh Lam 13P04 D Xe số 7
265 CE130025 Lương Anh Luân 13P04 D Xe số 7
266 CE130324 Hà Duy Nhật 13P04 D Xe số 7
267 CA130050 Nguyễn Hoàng Anh 13P04 D Xe số 7
268 CA130170 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 13P04 D Xe số 7
269 CS130272 Lê Hoàng Khánh An 13P04 D Xe số 7
270 CS130423 Dương Trung Bảo 13P04 D Xe số 7
271 CS130420 Ngô Mỹ Hảo 13P04 D Xe số 7
272 CS130131 Lê Mộng Hùng 13P04 D Xe số 7
273 CS130256 Nguyễn Thị Lan Hương 13P04 D Xe số 7
274 CS130354 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 13P04 D Xe số 7
275 CS130145 Nguyễn Huỳnh Như Thảo 13P04 D Xe số 7
276 CS130043 Nguyễn Thị Kim Thoa 13P04 D Xe số 7
277 CS130146 Đồng Hoàng Anh Thư 13P04 D Xe số 7
278 CS130076 Hoàng Anh Thư 13P04 D Xe số 7
279 CS130168 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13P04 D Xe số 7
280 CS130049 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13P04 D Xe số 7
281 CS130229 Nguyễn Thị Ánh Sáng 13P04 D Xe số 7
282 CS130228 Thái Thị Kiều Tiên 13P04 D Xe số 7
283 CS130073 Nguyễn Duy Tiến 13P04 D Xe số 7
284 CA130425 Phan Thành Thạnh 13P04 D Xe số 7
285 CA130068 Võ Thị Mỹ Ngân 13P04 D Xe số 7
286 CE130023 Lê Quốc Khôi 13P04 D Xe số 7
287 CE130208 Lê Nguyễn Quốc Anh 13P07 D Xe số 7
288 CE130347 Phạm Nhật Cường 13P07 D Xe số 7
289 CE130021 Võ Trương Hải Đăng 13P07 D Xe số 7
290 CE130242 Mạc Trường Hải 13P07 D Xe số 7
291 CE130282 Nguyễn Trường Kỳ 13P07 D Xe số 7
292 CE130252 Nguyễn Chí Linh 13P07 D Xe số 7
293 CE130424 Nguyễn Tấn Phát 13P07 D Xe số 7
294 CE130084 Phạm Nhật Minh Tân 13P07 D Xe số 7
295 CE130311 Nguyễn Nhật Thanh 13P07 D Xe số 7
296 CE130353 Nguyễn Minh Thảo 13P07 D Xe số 7
297 CE130411 Phan Ngọc Hưng Phát 13P07 D Xe số 7
298 CA130065 Mai Vỏ Huỳnh Như 13P07 D Xe số 7
299 CS130381 Trần Ngân Anh 13P07 D Xe số 7
300 CS130410 Lê Phương Anh 13P07 D Xe số 8 Dư 2
301 CS130154 Trương Thị Huỳnh Như 13P07 D Xe số 8 Nguyễn Duy Khánh
302 CS130092 Khuất Thị Kim Anh 13P07 D Xe số 8 Nguyễn Thị Kim Thoa
303 CA130396 Võ Thị Kim Giàu 13P07 D Xe số 8
304 CA130414 Trương Trần Diệu Ngân 13P07 D Xe số 8
305 CA130263 Nguyễn Thị Phương Thảo 13P07 D Xe số 8
306 CA130167 Vũ Thị Kim Thơ 13P07 D Xe số 8
307 CA130326 Nguyễn Anh Thư 13P07 D Xe số 8
308 CA130371 Trần Hữu Tính 13P07 D Xe số 8
309 CA130232 Nguyễn Thị Kiều Anh 13P07 D Xe số 8
310 CA130147 Huỳnh Thị Bích Hà 13P07 D Xe số 8
311 CA130221 Nguyễn Thị Minh Thi 13P07 D Xe số 8
312 CA130144 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13P07 D Xe số 8
313 CA130330 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13P07 D Xe số 8
314 CE130040 Võ Tấn Anh 13P12 D Xe số 8
315 CE130359 Đỗ Thành Đạt 13P12 D Xe số 8
316 CE130209 Diệp Nguyễn Khánh Dinh 13P12 D Xe số 8
317 CE130172 Phạm Hồng Đỉnh 13P12 D Xe số 8
318 CE130309 Nguyễn Đông Hưng 13P12 D Xe số 8
319 CE130163 Trần Bá Trung Kiên 13P12 D Xe số 8
320 CE130112 Nguyễn Huỳnh Quang Minh 13P12 D Xe số 8
321 CE130226 Hà Quang Trình 13P12 D Xe số 8
322 CE130379 Phạm Lê Anh Khoa 13P12 D Xe số 8
323 CE130283 Hồ Thế Văn 13P12 D Xe số 8
324 CA130224 Nguyễn Thị Kim Tuyến 13P12 D Xe số 8
325 CS130344 Võ Thị Loan Anh 13P12 D Xe số 8
326 CS130409 Nguyễn Tiến Hoài 13P12 D Xe số 8
327 CS130090 Trần Thị Ngọc Huyền 13P12 D Xe số 8
328 CS130288 Nguyễn Quán Thư 13P12 D Xe số 8
329 CS130012 Lưu Minh Châu 13P12 D Xe số 8
330 CS130278 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh 13P12 D Xe số 8
331 CS130141 Ngô Thanh Tâm 13P12 D Xe số 8
332 CS130295 Nguyễn Thị Thuý An 13P12 D Xe số 8
333 CS130374 Lê Đại Nghĩa 13P12 D Xe số 8
334 CS130138 Trần Ngọc Thiên Thanh 13P12 D Xe số 8
335 CS130041 Dương Thuỷ Tiên 13P12 D Xe số 8
336 CS130190 Ngô Hoàng Phương Trang 13P12 D Xe số 8
337 CA130402 Cao Duyên Anh 13P12 D Xe số 8
338 CA130341 Phạm Lê Huy Hùng 13P12 D Xe số 8
339 CA130212 Võ Thị Diễm Hương 13P12 D Xe số 8
340 CA130130 Trần Thị Xuân Thảo 13P12 D Xe số 8
341 CE130351 Nguyễn Khánh Hưng 13P05 E Xe số 9 Dư 2
342 CE130213 Dương Trọng Nhân 13P05 E Xe số 9 Nguyễn Thiên Tú
343 CE130233 Nguyễn Dương Tiến Phát 13P05 E Xe số 9 Hà Thị Quỳnh Như
344 CE130004 Nguyễn Lâm Sang 13P05 E Xe số 9 Trần Vũ Quang
345 CE130244 Nguyễn Thanh Sơn 13P05 E Xe số 9
346 CE130136 Phạm Trương Anh Tú 13P05 E Xe số 9
347 CE130395 Đặng Thị Ái My 13P05 E Xe số 9
348 CE130195 Trần Hoàng Nghĩa 13P05 E Xe số 9
349 CA130391 Dương Thị Ánh Hồng 13P05 E Xe số 9
350 CA130216 Ngô Nguyễn Trúc Mai 13P05 E Xe số 9
351 CS130255 Lâm Thị Ngọc Ánh 13P05 E Xe số 9
352 CS130091 Phan Văn Đạo 13P05 E Xe số 9
353 CS130297 Đoàn Hữu Lịch 13P05 E Xe số 9
354 CS130231 Phạm Thanh Nhã 13P05 E Xe số 9
355 CS130058 Trần Thiên Trung 13P05 E Xe số 9
356 CS130239 Đặng Thuỳ Dương 13P05 E Xe số 9
357 CS130018 Ngô Thì Trinh 13P05 E Xe số 9
358 CS130334 Lâm Kim Chi 13P05 E Xe số 9
359 CS130388 Lê Hoàng Phúc 13P05 E Xe số 9
360 CS130120 Trần Thị Hồng Quyên 13P05 E Xe số 9
361 CS130019 Phạm Huỳnh Như Ý 13P05 E Xe số 9
362 CA130206 Huỳnh Ngọc Hường 13P05 E Xe số 9
363 CA130180 Nguyễn Thị Diễm Linh 13P05 E Xe số 9
364 CA130254 Thái Lâm Yến Nhi 13P05 E Xe số 9
365 CA130383 Quách Kim Láng 13P05 E Xe số 9
366 CE130430 Lê Công Minh 13P05 E Xe số 9
367 CE130364 Cao Văn Kha 13P06 E Xe số 9
368 CE130413 Cao Tấn Lộc 13P06 E Xe số 9
369 CE130115 Võ Đặng Uyển My 13P06 E Xe số 9
370 CE130302 Thạch Quí 13P06 E Xe số 9
371 CE130128 Trần Quốc Thái 13P06 E Xe số 9
372 CS130397 Nguyễn Ngọc Hân 13P06 E Xe số 9
373 CS130236 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 13P06 E Xe số 9
374 CS130034 Nguyễn Thành Hiếu 13P06 E Xe số 9
375 CS130113 Lê Quốc Khánh 13P06 E Xe số 9
376 CS130318 Trương Minh Khoa 13P06 E Xe số 9
377 CS130320 Lê Thị Mỹ Thành 13P06 E Xe số 9
378 CS130148 Trần Thị Kim Thuỷ 13P06 E Xe số 9
379 CS130194 Trần Thái Tuấn 13P06 E Xe số 9
380 CS130200 Trần Hải Vinh 13P06 E Xe số 9
381 CS130193 Nguyễn Trung Hiếu 13P06 E Xe số 9
382 CS130270 Tăng Kim Châu 13P06 E Xe số 10 Dư 2
383 CS130064 Võ Trọng Nghĩa 13P06 E Xe số 10 Trần Lê Duy
384 CA130298 Nguyễn Trâm Anh 13P06 E Xe số 10 Nguyễn Thị Thu Nhi
385 CA130207 Nguyễn Ngọc Diệp 13P06 E Xe số 10
386 CA130314 Ngô Thanh Hân 13P06 E Xe số 10
387 CA130308 Lê Thị An Hảo 13P06 E Xe số 10
388 CA130292 Võ Tuyết Nhi 13P06 E Xe số 10
389 CA130178 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 13P06 E Xe số 10
390 CA130259 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh 13P06 E Xe số 10
391 CS130429 Nguyễn Lê Bội Minh 13P06 E Xe số 10
392 CA130032 Đặng Ngọc Thuỳ Trang 13P06 E Xe số 10
393 CE130384 Huỳnh Thị Quế Anh 13P11 E Xe số 10
394 CE130235 Huỳnh Lê Hải Đăng 13P11 E Xe số 10
395 CE130160 Phạm Duy 13P11 E Xe số 10
396 CE130056 Nguyễn Đức Huy Hùng 13P11 E Xe số 10
397 CE130009 Nguyễn Đình Khôi 13P11 E Xe số 10
398 CE130418 Trần Nhựt Linh 13P11 E Xe số 10
399 CE130024 Lê Nguyễn Hữu Tài 13P11 E Xe số 10
400 CE130013 Kiên Hà Ngọc Tấn 13P11 E Xe số 10
401 CE130085 Huỳnh Đặng Thiên 13P11 E Xe số 10
402 CE130127 Nguyễn Thành Danh 13P11 E Xe số 10
403 CE130029 Hồ Thị Huỳnh Mai 13P11 E Xe số 10
404 CA130219 Nguyễn Công Minh 13P11 E Xe số 10
405 CA130054 Trầm Minh Thảo 13P11 E Xe số 10
406 CS130063 Võ Minh Nhí 13P11 E Xe số 10
407 CS130122 Ngô Gia Thịnh 13P11 E Xe số 10
408 CS130098 Nguyễn Hà Yến Nhi 13P11 E Xe số 10
409 CS130035 Nguyễn Thuỷ Trúc 13P11 E Xe số 10
410 CA130315 Nguyễn Dương Thu Cúc 13P11 E Xe số 10
411 CA130182 Đồng Khánh Duy 13P11 E Xe số 10
412 CA130296 Tăng Mỹ Hảo 13P11 E Xe số 10
413 CA130044 Huỳnh Thị Kiều Khanh 13P11 E Xe số 10
414 CA130275 Huỳnh Như 13P11 E Xe số 10
415 CA130390 Trương Kim Phượng 13P11 E Xe số 10
416 CA130101 Ngô Thanh Trà 13P11 E Xe số 10
417 CA130306 Trần Yến Trang 13P11 E Xe số 10
418 CA130350 Nguyễn Quốc Việt 13P11 E Xe số 10
419 CA130279 Nguyễn Thuý Ái 13P11 E Xe số 10
420 CA130337 Nguyễn Thị Kiều My 13P11 E Xe số 10
421 CA130031 Mạc Lê Cẩm Nhung 13P11 E Xe số 10
422 CA130150 Vỏ Song Toàn 13P11 E Xe số 10

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *