DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Đại học FPT công bố danh sách xếp lớp tiếng anh, cán bộ chủ nhiệm và lịch sinh hoạt lớp 14/07/2017.

STT MSSV Họ và tên Giới tính Chuyên ngành Xếp Level Lớp
1 CE130100 Lê Đức An Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
2 CE130201 Trần Quốc An Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
3 CE130114 Hồ Duy Anh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
4 CE130384 Huỳnh Thị Quế Anh Nữ Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
5 CE130208 Lê Nguyễn Quốc Anh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
6 CE130173 Trần Phạm Thế Anh Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
7 CE130040 Võ Tấn Anh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
8 CE130421 Nguyễn Tuấn Bằng Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
9 CE130225 Đinh Ngọc Cảnh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P04
10 CE130347 Phạm Nhật Cường Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
11 CE130235 Huỳnh Lê Hải Đăng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
12 CE130021 Võ Trương Hải Đăng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
13 CE130359 Đỗ Thành Đạt Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
14 CE130205 Nguyễn Quốc Đạt Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
15 CE130209 Diệp Nguyễn Khánh Dinh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
16 CE130172 Phạm Hồng Đỉnh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
17 CE130124 Đào Huỳnh Đức Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P03
18 CE130109 Phạm Chí Đức Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
19 CE130336 Phan Minh Đức Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P08
20 CE130204 Lý Dương Nam Kỹ thuật phần mềm Tutor
21 CE130160 Phạm Duy Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
22 CE130142 Ngô Hồng Hoàng Gia Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
23 CE130242 Mạc Trường Hải Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
24 CE130393 Lâm Thị Khánh Hằng Nữ Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
25 CE130176 Lê Phúc Hậu Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
26 CE130079 Lưu Nguyễn Trung Hậu Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P08
27 CE130427 Đặng Bửu Hòa Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P14
28 CE130104 Vũ Văn Hoàng Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
29 CE130056 Nguyễn Đức Huy Hùng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
30 CE130309 Nguyễn Đông Hưng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
31 CE130351 Nguyễn Khánh Hưng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P05
32 CE130332 Nguyễn Thế Hữu Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
33 CE130143 Võ Quang Huy Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
34 CE130325 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
35 CE130364 Cao Văn Kha Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P06
36 CE130289 Lâm Minh Khang Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P14
37 CE130174 Nguyễn Đặng Quốc Khánh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P04
38 CE130171 Huỳnh A Khoa Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P08
39 CE130405 Nguyễn Anh Khôi Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
40 CE130009 Nguyễn Đình Khôi Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
41 CE130071 Nguyễn Đình Khôi Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P13
42 CE130307 Nguyễn Võ Gia Khương Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
43 CE130163 Trần Bá Trung Kiên Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
44 CE130198 Lê Quốc Kiệt Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
45 CE130282 Nguyễn Trường Kỳ Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
46 CE130248 Hoàng Thanh Lịch Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P08
47 CE130252 Nguyễn Chí Linh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
48 CE130407 Nguyễn Duy Linh Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
49 CE130418 Trần Nhựt Linh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
50 CE130413 Cao Tấn Lộc Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P06
51 CE130370 Phạm Bảo Lợi Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P14
52 CE130234 Trần Huỳnh Long Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P13
53 CE130238 Nguyễn Thành Luân Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
54 CE130247 Trần Minh Lý Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
55 CE130222 Huỳnh Đình Mẫn Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
56 CE130112 Nguyễn Huỳnh Quang Minh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
57 CE130115 Võ Đặng Uyển My Nữ Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P06
58 CE130373 Nguyễn Hoàng Nam Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
59 CE130192 Hà Văn Ngoan Nam Kỹ thuật phần mềm TN2 13P08
60 CE130250 Nguyễn Văn Ngọc Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
61 CE130103 Trần Bảo Ngọc Nữ Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
62 CE130121 Trương Thanh Nhã Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
63 CE130213 Dương Trọng Nhân Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P05
64 CE130377 Nguyễn Thành Nhân Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
65 CE130385 Hồ Bá Nhật Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
66 CE130078 Đặng Minh Nhựt Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
67 CE130233 Nguyễn Dương Tiến Phát Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P05
68 CE130424 Nguyễn Tấn Phát Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
69 CE130319 Phan Tấn Phát Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
70 CE130223 Mạc Minh Quân Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
71 CE130082 Lê Nhật Quang Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
72 CE130302 Thạch Quí Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P06
73 CE130097 Phạm Võ Anh Quốc Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
74 CE130004 Nguyễn Lâm Sang Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P05
75 CE130244 Nguyễn Thanh Sơn Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P05
76 CE130024 Lê Nguyễn Hữu Tài Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
77 CE130220 Bùi Nguyễn Nhật Tâm Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P02
78 CE130406 Nguyễn Phương Tâm Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
79 CE130084 Phạm Nhật Minh Tân Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
80 CE130013 Kiên Hà Ngọc Tấn Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
81 CE130128 Trần Quốc Thái Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P06
82 CE130074 Lâm Văn Thắng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P03
83 CE130015 Nguyễn Duy Thanh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P03
84 CE130311 Nguyễn Nhật Thanh Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
85 CE130353 Nguyễn Minh Thảo Nữ Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P07
86 CE130085 Huỳnh Đặng Thiên Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P11
87 CE130042 Trịnh Đức Thống Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
88 CE130157 Đỗ Trung Tín Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P15
89 CE130199 Nguyễn Hữu Toàn Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
90 CE130069 Nguyễn Quốc Toàn Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P03
91 CE130226 Hà Quang Trình Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P12
92 CE130132 Nguyễn Hoàng Hữu Trọng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 3 13P13
93 CE130169 Trần Thanh Trọng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
94 CE130136 Phạm Trương Anh Tú Nam Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P05
95 CE130094 Đinh Hoàng Tuấn Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P10
96 CE130412 Lê Đào Ngọc Tuấn Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P09
97 CE130153 Trần Quang Vinh Nam Kỹ thuật phần mềm TN Fundamental 13P01
98 CE130014 Ngô Gia Vượng Nam Kỹ thuật phần mềm TN 2 13P08
99 CE130047 Nguyễn Lê Yến Vy Nữ Kỹ thuật phần mềm TN 1 13P03
100 CE130127 Nguyễn Thành Danh Nam An toàn thông tin TN 2 13P11
101 CE130126 Dương Hải Đông Nam An toàn thông tin TN 1 13P03
102 CE130039 Nguyễn Lê Khải Hoàng Nam An toàn thông tin TN 1 13P04
103 CE130339 Phạm Ngọc Minh Hùng Nam An toàn thông tin TN 2 13P10
104 CE130028 Lê Thanh Huy Nam An toàn thông tin TN 2 13P12
105 CE130379 Phạm Lê Anh Khoa Nam An toàn thông tin TN 2 13P12
106 CE130023 Lê Quốc Khôi Nam An toàn thông tin TN 3 13P13
107 CE130007 Thân Ngọc Minh Khôi Nam An toàn thông tin TN 1 13P04
108 CE130055 Hồ Thị Thanh Lam Nữ An toàn thông tin TN 1 13P04
109 CE130025 Lương Anh Luân Nam An toàn thông tin TN 1 13P04
110 CE130029 Hồ Thị Huỳnh Mai Nữ An toàn thông tin TN 2 13P11
111 CE130395 Đặng Thị Ái My Nữ An toàn thông tin TN 1 13P05
112 CE130195 Trần Hoàng Nghĩa Nam An toàn thông tin TN 1 13P05
113 CE130324 Hà Duy Nhật Nam An toàn thông tin TN 1 13P04
114 CE130095 Lê Đào Thanh Nhi Nữ An toàn thông tin TN 1 13P03
115 CE130411 Phan Ngọc Hưng Phát Nữ An toàn thông tin TN 1 13P07
116 CE130037 Nguyễn Cao Phong Nam An toàn thông tin Tutor
117 CE130276 Trần Nguyễn Trường Phúc Nam An toàn thông tin TN 3 13P13
118 CE130214 Nguyễn Trường Thịnh Nam An toàn thông tin TN 2 13P10
119 CE130386 Huỳnh Minh Thông Nam An toàn thông tin TN 1 13P03
120 CE130253 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam An toàn thông tin TN Fundamental 13P02
121 CE130283 Hồ Thế Văn Nam An toàn thông tin TN 2 13P12
122 CA130116 Lê Nguyễn Hùng Anh Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P15
123 CA130050 Nguyễn Hoàng Anh Nam Thiết kế đồ họa TN 1 13P04
124 CA130137 Lý Thanh Bình Nữ Thiết kế đồ họa TN Fundamental 13P01
125 CA130156 Dương Chí Cường Nam Thiết kế đồ họa TN Fundamental 13P01
126 CA130243 Lê Tiến Đạt Nam Thiết kế đồ họa Tutor
127 CA130300 Lê Phúc Duy Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P15
128 CA130170 Nguyễn Hoàng Khánh Duy Nam Thiết kế đồ họa TN 1 13P04
129 CA130391 Dương Thị Ánh Hồng Nữ Thiết kế đồ họa TN 1 13P05
130 CA130367 Nguyễn Gia Huy Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P14
131 CA130183 Phạm Đoàn Hoàng Khải Nam Thiết kế đồ họa TN 2 13P08
132 CA130378 Bùi Thị Trúc Lan Nữ Thiết kế đồ họa TN 2 13P10
133 CA130262 Nguyễn Thành Luân Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P13
134 CA130216 Ngô Nguyễn Trúc Mai Nữ Thiết kế đồ họa TN 1 13P05
135 CA130219 Nguyễn Công Minh Nam Thiết kế đồ họa TN 2 13P11
136 CA130083 Đỗ Thị Phương Nam Nữ Thiết kế đồ họa TN 3 13P13
137 CA130398 Bành Kim Ngân Nữ Thiết kế đồ họa TN 3 13P15
138 CA130065 Mai Vỏ Huỳnh Như Nữ Thiết kế đồ họa TN 1 13P07
139 CA130348 Trương Huỳnh Xuân Ninh Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P13
140 CA130048 Nguyễn Trần Quế Phương Nữ Thiết kế đồ họa TN 3 13P14
141 CA130054 Trầm Minh Thảo Nữ Thiết kế đồ họa TN 2 13P11
142 CA130392 Lý Gia Thịnh Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P14
143 CA130030 Lê Vũ Huyền Trân Nữ Thiết kế đồ họa TN 2 13P10
144 CA130045 Phạm Toàn Trung Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P15
145 CA130224 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ Thiết kế đồ họa TN 2 13P12
146 CA130022 Hồ Quốc Vẹn Nam Thiết kế đồ họa TN 3 13P13
147 CA130133 Ngô Hải Vy Nữ Thiết kế đồ họa TN Fundamental 13P01
148 CS130066 Huỳnh Thảo An Nữ Quản trị kinh doanh TN 3 13P13
149 CS130272 Lê Hoàng Khánh An Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
150 CS130381 Trần Ngân Anh Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P07
151 CS130344 Võ Thị Loan Anh Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P12
152 CS130255 Lâm Thị Ngọc Ánh Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P05
153 CS130423 Dương Trung Bảo Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
154 CS130002 Lâm Trương Tú Châu Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
155 CS130184 Đặng Quốc Cường Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
156 CS130033 Võ Thị Hồng Đào Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P10
157 CS130091 Phan Văn Đạo Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P05
158 CS130312 Lê Trường Giang Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P01
159 CS130380 Nông Thu Hà Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
160 CS130358 Thái Ngân Hà Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P09
161 CS130397 Nguyễn Ngọc Hân Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
162 CS130005 Phạm Ngọc Hân Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P05
163 CS130236 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
164 CS130152 Trần Quang Hào Nam Quản trị kinh doanh TN 3 13P15
165 CS130420 Ngô Mỹ Hảo Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
166 CS130034 Nguyễn Thành Hiếu Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
167 CS130409 Nguyễn Tiến Hoài Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P12
168 CS130131 Lê Mộng Hùng Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
169 CS130256 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
170 CS130090 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P12
171 CS130113 Lê Quốc Khánh Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
172 CS130318 Trương Minh Khoa Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
173 CS130251 Phạm Quốc Lâm Nam Quản trị kinh doanh TN 3 13P13
174 CS130297 Đoàn Hữu Lịch Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P05
175 CS130020 Mạch Thị Mỹ Linh Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
176 CS130051 Tăng Văn Vũ Linh Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
177 CS130422 Châu Thị Trúc Ly Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
178 CS130376 Trần Thị Ngọc Mai Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
179 CS130027 Trịnh Hoàng Mẫn Nam Quản trị kinh doanh TN 2 13P09
180 CS130186 Phạm Hồ Duy Minh Nam Quản trị kinh doanh TN 3 13P15
181 CS130417 Bùi Ngọc Ngân Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P10
182 CS130354 Nguyễn Ngọc Bích Ngân Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
183 CS130245 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
184 CS130415 Trác Tú Ngân Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P01
185 CS130293 Tiêu Hữu Nghi Nam Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
186 CS130017 Thạch Võ Phương Ngọc Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
187 CS130231 Phạm Thanh Nhã Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P05
188 CS130011 Huỳnh Thanh Nhân Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
189 CS130346 Ngô Trọng Nhân Nam Quản trị kinh doanh TN 2 13P10
190 CS130327 Tạ Thị Hoàng Nhi Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
191 CS130260 Tôn Tuyết Nhi Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P10
192 CS130063 Võ Minh Nhí Nam Quản trị kinh doanh TN 2 13P11
193 CS130313 Phó Huy Phong Nam Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
194 CS130187 Nguyễn Ngọc Bảo Phương Nữ Quản trị kinh doanh TN 3 13P13
195 CS130355 Nguyễn Như Phương Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
196 CS130291 Châu Hoàng Sơn Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
197 CS130366 Nguyễn Duy Tân Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
198 CS130320 Lê Thị Mỹ Thành Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
199 CS130258 Hoàng Đức Thạnh Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
200 CS130145 Nguyễn Huỳnh Như Thảo Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
201 CS130122 Ngô Gia Thịnh Nam Quản trị kinh doanh TN 2 13P11
202 CS130043 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
203 CS130070 Đỗ Nguyên Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
204 CS130146 Đồng Hoàng Anh Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
205 CS130076 Hoàng Anh Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
206 CS130335 Lê Thị Minh Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
207 CS130168 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P04
208 CS130288 Nguyễn Quán Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P12
209 CS130105 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
210 CS130148 Trần Thị Kim Thuỷ Nữ Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
211 CS130107 Trần Hậu Toàn Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
212 CS130271 Võ Trần Minh Trâm Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P10
213 CS130117 Nguyễn Hữu Trí Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P01
214 CS130060 Trần Văn Trọng Nam Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
215 CS130058 Trần Thiên Trung Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P05
216 CS130329 Nguyễn Phi Trường Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
217 CS130194 Trần Thái Tuấn Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
218 CS130162 Tạ Thanh Tùng Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P03
219 CS130210 Đặng Kim Tuyền Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P01
220 CS130151 Vũ Thị Tuyết Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P01
221 CS130301 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ Quản trị kinh doanh TN 3 13P13
222 CS130200 Trần Hải Vinh Nam Quản trị kinh doanh TN 1 13P06
223 CS130360 Nguyễn Yến Vy Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P08
224 CS130061 Trần Lê Phương Yên Nữ Quản trị kinh doanh TN Fundamental 13P02
225 CS130273 Tiêu Ngọc Yến Nữ Quản trị kinh doanh TN 2 13P10
226 CS130046 Trương Quốc An Nam Quản trị khách sạn TN 2 13P08
227 CS130375 Võ Thị Hà An Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P08
228 CS130410 Lê Phương Anh Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P07
229 CS130303 Phạm Thị Lan Anh Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P08
230 CS130012 Lưu Minh Châu Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P12
231 CS130338 Lê Trần Tấn Đạt Nam Quản trị khách sạn TN 3 13P13
232 CS130088 Hồ Thị Đức Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P10
233 CS130239 Đặng Thuỳ Dương Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P05
234 CS130361 Đặng Hoàng Khương Duy Nam Quản trị khách sạn TN Fundamental 13P02
235 CS130049 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P04
236 CS130177 Nguyễn Trúc Hà Duyên Nữ Quản trị khách sạn TN 3 13P14
237 CS130110 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P08
238 CS130408 Trần Thị Ngọc Hân Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P03
239 CS130193 Nguyễn Trung Hiếu Nam Quản trị khách sạn TN 1 13P06
240 CS130278 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P12
241 CS130394 Lê Minh Mẫn Nam Quản trị khách sạn TN Fundamental 13P02
242 CS130246 Trương Gia My Nữ Quản trị khách sạn TN 3 13P13
243 CS130081 Lê Văn Hữu Nghị Nam Quản trị khách sạn TN Fundamental 13P02
244 CS130215 Nguyễn Như Nguyệt Nữ Quản trị khách sạn TN 3 13P13
245 CS130185 Trần Thị Huỳnh Như Nữ Quản trị khách sạn TN Fundamental 13P01
246 CS130154 Trương Thị Huỳnh Như Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P07
247 CS130268 Trần Minh Nhựt Nam Quản trị khách sạn TN 3 13P15
248 CS130217 Trần Thị Thuý Phương Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P09
249 CS130229 Nguyễn Thị Ánh Sáng Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P04
250 CS130141 Ngô Thanh Tâm Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P12
251 CS130165 Nguyễn Hoàng Thảo Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P10
252 CS130159 Phan Thanh Thảo Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P10
253 CS130158 Trần Thị Minh Thư Nữ Quản trị khách sạn TN 3 13P13
254 CS130228 Thái Thị Kiều Tiên Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P04
255 CS130073 Nguyễn Duy Tiến Nam Quản trị khách sạn TN 1 13P04
256 CS130062 Nguyễn Nhân Trung Tín Nam Quản trị khách sạn TN 2 13P10
257 CS130401 Trần Thị Kim Trân Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P03
258 CS130018 Ngô Thì Trinh Nữ Quản trị khách sạn TN 1 13P05
259 CS130290 Trần Thị Mộng Tuyền Nữ Quản trị khách sạn TN 2 13P10
260 CS130277 Lê Nguyễn Diễm Yến Nữ Quản trị khách sạn TN Fundamental 13P01
261 CS130295 Nguyễn Thị Thuý An Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P12
262 CS130092 Khuất Thị Kim Anh Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P07
263 CS130179 Lê Thị Vân Anh Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
264 CS130352 Nguyễn Trần Bảo Châu Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P13
265 CS130270 Tăng Kim Châu Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P06
266 CS130334 Lâm Kim Chi Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P05
267 CS130227 Phạm Ngọc Ánh Đoan Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
268 CS130369 Nguyễn Đỗ Khánh Dung Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P14
269 CS130052 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P10
270 CS130237 Phan Thanh Nhựt Hào Nam Kinh doanh quốc tế TN Fundamental 13P01
271 CS130356 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
272 CS130287 Nguyễn Như Thuý Huyền Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P08
273 CS130240 Bào Lâm Khang Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P08
274 CS130010 Huỳnh Lê Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P14
275 CS130264 Cao Phi Yến Linh Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
276 CS130059 Dương Mỹ Linh Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P12
277 CS130274 Nguyễn Thị Gia Linh Nữ Kinh doanh quốc tế TN Fundamental 13P02
278 CS130067 Trần Mỹ Loán Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P03
279 CS130203 Trần Huỳnh Nam Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
280 CS130374 Lê Đại Nghĩa Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P12
281 CS130064 Võ Trọng Nghĩa Nam Kinh doanh quốc tế TN 1 13P06
282 CS130269 Lý Bảo Ngọc Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P13
283 CS130328 Phạm Thị Thanh Nguyên Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P03
284 CS130098 Nguyễn Hà Yến Nhi Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P11
285 CS130265 Nguyễn Thành Phát Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
286 CS130267 Đỗ Hùng Phúc Nam Kinh doanh quốc tế TN Fundamental 13P02
287 CS130388 Lê Hoàng Phúc Nam Kinh doanh quốc tế TN 1 13P05
288 CS130191 Nguyễn Ngọc Quyên Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P14
289 CS130120 Trần Thị Hồng Quyên Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P05
290 CS130323 Lê Hoàng Sơn Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P08
291 CS130266 Huỳnh Nhựt Thái Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P08
292 CS130138 Trần Ngọc Thiên Thanh Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P12
293 CS130123 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P08
294 CS130075 Lê Thu Thảo Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P10
295 CS130108 Nguyễn Mộc Thảo Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P10
296 CS130111 Lê Anh Thoại Nam Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
297 CS130041 Dương Thuỷ Tiên Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P12
298 CS130096 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P13
299 CS130218 Trương Đức Toàn Nam Kinh doanh quốc tế TN 3 13P13
300 CS130249 Nguyễn Bạch Nhã Trân Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P03
301 CS130190 Ngô Hoàng Phương Trang Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P12
302 CS130322 Nguyễn Diễm Trinh Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P08
303 CS130035 Nguyễn Thuỷ Trúc Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P11
304 CS130003 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ Kinh doanh quốc tế TN 2 13P09
305 CS130080 Huỳnh Thuý Vi Nữ Kinh doanh quốc tế TN Fundamental 13P01
306 CS130008 Nguyễn Tường Vi Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P06
307 CS130202 Nguyễn Thị Kim Vĩ Nữ Kinh doanh quốc tế TN 3 13P13
308 CS130019 Phạm Huỳnh Như Ý Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P05
309 CS130317 Trần Nhã Yến Nữ Kinh doanh quốc tế TN 1 13P03
310 CA130402 Cao Duyên Anh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P12
311 CA130286 Huỳnh Minh Anh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
312 CA130053 Ngô Bửu Quỳnh Anh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
313 CA130298 Nguyễn Trâm Anh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P06
314 CA130382 Nguyễn Vân Anh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
315 CA130118 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
316 CA130315 Nguyễn Dương Thu Cúc Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
317 CA130211 Hồ Thị Ngọc Đào Nữ Ngôn ngữ Anh TN Fundamental 13P01
318 CA130349 Nguyễn Thành Đạt Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
319 CA130207 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P06
320 CA130182 Đồng Khánh Duy Nam Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
321 CA130072 Nguyễn Thuý Duy Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
322 CA130342 Quách Kim Duyên Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
323 CA130396 Võ Thị Kim Giàu Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P07
324 CA130314 Ngô Thanh Hân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P06
325 CA130368 Nguyễn Ngọc Khánh Hân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
326 CA130299 Đặng Phú Hào Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
327 CA130308 Lê Thị An Hảo Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P06
328 CA130296 Tăng Mỹ Hảo Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
329 CA130161 Bùi Thị Diệu Hiền Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
330 CA130135 Trần Hoàng Quỳnh Hoa Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P08
331 CA130341 Phạm Lê Huy Hùng Nam Ngôn ngữ Anh TN 2 13P12
332 CA130206 Huỳnh Ngọc Hường Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P05
333 CA130197 Lâm Huỳnh Huy Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
334 CA130044 Huỳnh Thị Kiều Khanh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
335 CA130305 Đặng Lâm Ngọc Khánh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
336 CA130241 Mai Chí Linh Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
337 CA130180 Nguyễn Thị Diễm Linh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P05
338 CA130099 Trần Nguyễn Khánh Linh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
339 CA130304 Trần Thị Loan Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
340 CA130399 Đặng Nguyễn Trúc Mai Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
341 CA130036 Đặng Đại Mẫn Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
342 CA130106 Văn Võ Tuệ Mẫn Nữ Ngôn ngữ Anh TN Fundamental 13P02
343 CA130134 Nguyễn Ngọc Nhật My Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
344 CA130343 Nguyễn Hoài Nam Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
345 CA130321 Quan Hồng Ngân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P08
346 CA130414 Trương Trần Diệu Ngân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P07
347 CA130125 Vũ Thị Hồng Ngân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
348 CA130280 Châu Ngọc Bảo Ngọc Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
349 CA130261 Huỳnh Như Ngọc Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
350 CA130310 Nguyễn Thị Bích Nguyên Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
351 CA130026 Lê Minh Nhân Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
352 CA130166 Phạm Minh Nhật Nam Ngôn ngữ Anh TN Fundamental 13P01
353 CA130149 Tạ Minh Nhật Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
354 CA130281 Trần Minh Nhật Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
355 CA130175 Đoàn Ngọc Nhi Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
356 CA130284 Lư Việt Nhi Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
357 CA130254 Thái Lâm Yến Nhi Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P05
358 CA130292 Võ Tuyết Nhi Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P06
359 CA130275 Huỳnh Như Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
360 CA130362 Dương Thị Hồng Nhung Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
361 CA130345 Lâm Thành Phát Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
362 CA130196 Huỳnh Sĩ Phú Nam Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
363 CA130016 Tô Tiểu Phụng Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
364 CA130390 Trương Kim Phượng Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
365 CA130178 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P06
366 CA130365 Lâm Kim Thanh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
367 CA130425 Phan Thành Thạnh Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P04
368 CA130263 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P07
369 CA130164 Phạm Lai Phương Thảo Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P03
370 CA130038 Nguyễn Gia Thịnh Nam Ngôn ngữ Anh TN 2 13P09
371 CA130167 Vũ Thị Kim Thơ Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P07
372 CA130139 Lê Ngọc Anh Thư Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
373 CA130326 Nguyễn Anh Thư Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P07
374 CA130316 Phan Thị Minh Thư Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
375 CA130371 Trần Hữu Tính Nam Ngôn ngữ Anh TN 1 13P07
376 CA130101 Ngô Thanh Trà Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
377 CA130294 Huỳnh Thị Ngọc Trân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P14
378 CA130404 Phạm Thị Bão Trân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P08
379 CA130057 Thái Bảo Trân Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P03
380 CA130403 Lê Thị Bé Trang Nữ Ngôn ngữ Anh TN 1 13P03
381 CA130306 Trần Yến Trang Nữ Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
382 CA130340 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ Ngôn ngữ Anh TN Fundamental 13P01
383 CA130357 Liêu Thị Thanh Trúc Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P13
384 CA130389 Võ Thị Thanh Trúc Nữ Ngôn ngữ Anh TN Fundamental 13P01
385 CA130257 Lê Thị Ngọc Tuyết Nữ Ngôn ngữ Anh TN Fundamental 13P02
386 CA130387 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
387 CA130350 Nguyễn Quốc Việt Nam Ngôn ngữ Anh TN 2 13P11
388 CA130006 Phùng Triệu Vy Nữ Ngôn ngữ Anh TN 3 13P15
389 CA130279 Nguyễn Thuý Ái Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P11
390 CA130232 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P07
391 CA130140 Nguyễn Trần Quỳnh Anh Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P15
392 CA130333 Nguyễn Thị Ngọc Cầm Nữ Ngôn ngữ Nhật TN Fundamental 13P02
393 CA130230 Lê Mai Minh Châu Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P14
394 CA130077 Hồ Thanh Duy Nam Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P15
395 CA130181 Lê Thị Thuý Duy Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P10
396 CA130147 Huỳnh Thị Bích Hà Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P07
397 CA130188 Quang Thị Ngọc Hậu Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P10
398 CA130212 Võ Thị Diễm Hương Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P12
399 CA130087 Phạm Minh Khiết Nam Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P10
400 CA130086 Trần Trọng Khoa Nam Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P09
401 CA130383 Quách Kim Láng Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P05
402 CA130259 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P06
403 CA130416 Hoàng Thị Khánh Ly Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P14
404 CA130102 Vũ Thị Mai Nữ Ngôn ngữ Nhật TN Fundamental 13P01
405 CA130337 Nguyễn Thị Kiều My Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P11
406 CA130068 Võ Thị Mỹ Ngân Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P04
407 CA130331 Đoàn Thảo Nguyên Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P08
408 CA130119 Lê Thị Huỳnh Như Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P15
409 CA130031 Mạc Lê Cẩm Nhung Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P11
410 CA130129 Lê Thị Kim Nhựt Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P03
411 CA130189 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P14
412 CA130001 Nguyễn Phúc Diễm Quỳnh Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P15
413 CA130372 Lê Minh Sang Nam Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P14
414 CA130426 Nguyễn Thị Sen Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P09
415 CA130400 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P09
416 CA130130 Trần Thị Xuân Thảo Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P12
417 CA130221 Nguyễn Thị Minh Thi Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P07
418 CA130155 Ngô Thị Yến Thu Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P08
419 CA130089 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P10
420 CA130144 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P07
421 CA130150 Vỏ Song Toàn Nam Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P11
422 CA130032 Đặng Ngọc Thuỳ Trang Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P06
423 CA130285 Phan Thị Kiều Trang Nữ Ngôn ngữ Nhật TN Fundamental 13P02
424 CA130330 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 1 13P07
425 CA130363 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P14
426 CA130093 Phạm Thị Mỷ Viện Nữ Ngôn ngữ Nhật TN 3 13P14
427 CA130419 Võ Thế Vỹ Nam Ngôn ngữ Nhật TN 2 13P09

———————————————————————————————————————–

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ NHIỆM 2017
Cán bộ phụ trách Giới tính Lớp Số điện thoại Email
Nguyễn Thanh Uyên Cầm Nam 13P01 13P15 13P10 0939.887.991 camntu2@fe.edu.vn
Nguyễn Ngọc Dung Nữ 0903.290.0882 nguyenngocdung183@gmail.com
Võ Phước Đạt Nam 13P02 13P14 13P09 0962.003.502 datvp@fe.edu.vn
Phạm Thị Mỹ Thuận Nữ 01646.046.706 thuanptm2@fe.edu.vn
Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 13P03 13P13 13P08 01214.079.003 tienttc7@fe.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Sơn Nam 0968.728.400 sonnh39@fe.edu.vn
Quách Tôn Mộng Tuyền Nữ 13P04 13P12 13P07 0901.242.442 tuyenqtm@fe.edu.vn
Nguyễn Duy Khánh Nam 0166.544.6319 ngduykhanh1905@gmail.com
Nguyễn Thiên Tú Nữ 13P05 13P11 EP 0122.885.5161 tunt43@fe.edu.vn
Trần Lê Duy Nam 090.9643.939 duytl4@fe.edu.vn
Trần Thị Như Ý Nữ Cán bộ hỗ trợ 0968.850.655 nhuytran.75.95@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 0168.689.6110 ntkthoa204@gmail.com
Hà Thị Quỳnh Như Nữ 098.873.7080 nhuhtq5@fpt.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Nhi Nữ 0939.199.977 nhintt17@fe.edu.vn

 

PHÂN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TRUNG ĐỘI
Cán bộ phụ trách Trung đội Lớp
Nguyễn Thanh Uyên Cầm A 13P01 13P15 13P10
Nguyễn Ngọc Dung
Võ Phước Đạt B 13P02 13P14 13P09
Phạm Thị Mỹ Thuận
Trần Thị Cẩm Tiên C 13P03 13P13 13P08
Nguyễn Huỳnh Sơn
Quách Tôn Mộng Tuyền D 13P04 13P12 13P07
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Thiên Tú E 13P05 13P11 13P06
Trần Lê Duy

 

PHÂN LỊCH SINH HOẠT LỚP NGÀY 14/9/2017
Địa điểm 503 506 508 509
Thời gian
08:00 – 9:30 13P15 13P02 13P03 13P04
9:30 – 11:00 13P10 13P06 13P13 13P12
13:30 – 15:30 13P05 13P09 13P08 13P07
15:30 – 17:00 13P11 13P14 13’P01

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *