Đại học FPT Cần Thơ tặng bộ kit nhập học cho 500 tân sinh viên nhập học sớm nhất năm 2019

1./ Nội dung chương trình ưu đãi:

500 sinh viên đầu tiên khi hoàn tất thủ tục nhập học tại Đại học FPT Cần Thơ đã có đăng ký giữ chỗ trước đó không muộn hơn ngày 20/6/2019 sẽ được tham gia chương trình ưu đãi  “An toàn đến trường 2019”

  • Bộ quà tặng bao gồm: 01 nón bảo hiểm ĐH FPT + 01 áo đi mưa ĐH FPT + 01 balo 

2./ Qui chế áp dụng:

  • Chương trình áp dụng cho 500 sinh viên nhập học đầu tiên đã đăng ký giữ chỗ không muộn hơn ngày 20/6/2019.
  • Sinh viên sẽ nhận quà ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập học.
  • Ưu đãi này áp dụng cho tất cả sinh viên thỏa điều kiện nêu trên, kể cả những sinh viên đã nhận những ưu đãi khác.
  • Sinh viên rút hồ sơ tại Đại Học FPT Cần Thơ sẽ không được nhận ưu đãi này và phải hoàn trả lại quà tặng bằng cách trừ chi phí của bộ quà tặng vào học phí phí sinh viên còn được nhận khi rút hồ sơ.

3./ Các qui định khác:

  • Ưu đãi này không được qui đổi thành tiền mặt, không chuyển nhượng cho người khác.
  • Chi phí của chương trình này được trích từ quỹ học bổng 10% của tuyển sinh 2019.

Đăng ký

  • Đăng ký * Required
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.