Chương trình ưu đãi khi thí sinh cùng lớp nhập học tại Đại học FPT Cần Thơ

1./ Nội dung chương trình ưu đãi: Tặng mỗi sinh viên trong nhóm từ 3 sinh viên và từ 5 sinh viên trở lên học cùng lớp THPT nhập học tại Đại học FPT Cần Thơ:

 • Nhóm từ 3 sinh viên trở lên: Phiếu mua giày Biti’s Hunter.
 • Nhóm từ 5 sinh viên trở lên: Phiếu mua hàng laptop.

 2./ Qui chế áp dụng:

 • Thí sinh chỉ được nhận ưu đãi này sau khi hoàn thành thủ tục nhập học chính thức và đóng đầy đủ học phí theo quy định tại Đại học FPT Cần Thơ, chỉ áp dụng cho các bạn sinh viên đã có giữ chỗ trước đó không muộn hơn ngày 20/06/2019.
 • Chính sách ưu đãi dành cho 30 nhóm đầu tiên đối với nhóm sinh viên là từ 03 bạn.
 • Chính sách ưu đãi dành cho 10 nhóm đầu tiên đối với nhóm sinh viên là từ 05 bạn.
 • Chương trình không áp dụng đối với các sinh viên đã được nhận học bổng hoặc đã nhận ưu đãi voucher của Trường Đại học FPT Cần Thơ trước ngày ban hành quyết định này. Tuy nhiên, những sinh viên này được tính số lượng trong nhóm cho các sinh viên khác. Những sinh viên không thuộc diện nhận voucher, học bổng nhập học trước ngày ban hành Quyết định này vẫn được tham gia chương trình.
 • Những sinh viên đã tham gia một nhóm rồi sẽ không được đăng ký lại để tham gia nhóm khác.
 • Nếu sinh viên đã nhận ưu đãi của chương trình này xin rút học phí và không nhập học tại Đại học FPT Cần Thơ sẽ phải hoàn trả lại khoản ưu đãi này theo số tiền quy định ở Điều 1 dưới hình thức trừ vào học phí còn được nhận khi rút hồ sơ.
 • Ưu đãi này không được qui đổi thành tiền mặt.

3./ Các qui định khác:

 • Chứng từ gồm có phiếu tham gia chương trình có đầy đủ thông tin (Họ tên, CMND, số điện thoại, tên lớp, tên trường THPT) của các sinh viên trong nhóm.
 • Học bạ photo công chứng năm lớp 12 của các sinh viên trong nhóm (để chứng minh học cùng lớp).
 • Chi phí của chương trình này được trích từ quỹ học bổng 10% của tuyển sinh 2019.

Đăng ký

 • Đăng ký * Required
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.