Bật mí Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học

Nhận định chung về đề thi tham khảo năm nay, có sự sắp xếp từ dễ đến khó nhưng chưa chưa hoàn toàn tối ưu, nhiều câu nhận biết-thông hiểu lại nằm ở phần vận dụng gây thiệt thòi cho học sinh khi làm bài.

Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán =  21 câu/19 câu; Tỉ lệ câu hỏi nhận biết/thông hiểu/vận dụng/vận dụng cao =  8 câu/ 20 câu/ 9 câu/ 3 câu. Tỉ lệ câu hỏi nhận biết-thông hiểu chiếm 70%; câu vận dụng – vận dụng cao chiếm 30% phù hợp với mục tiêu của đề thi: xét tốt nghiệp là chủ yếu, và làm cơ sở để xét tuyển đại học.

Nội dung đề thi

Gồm các nội dung thuộc chuyên đề:

 • Cơ chế di truyền và biến dị;
 • Quy luật di truyền;
 • Di truyền quần thể;
 • Di truyền người;
 • Ứng dụng di truyền;
 • Tiến hóa;
 • Sinh thái.
 • Sinh học cơ thể thực vật (chỉ nằm trong kiến thức chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng”);
 • Sinh học cơ thể động vật (chỉ nằm trong kiến thức chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng”);
 • Sinh học tế bào (chỉ nằm trong kiến thức chương “Cấu tạo hóa học của tế bào”)

Số lượng câu hỏi tập trung chủ yếu (65%) ở các phần kiến thức:

 • Cơ chế di truyền và biến dị;
 • Quy luật di truyền Sinh thái.

Về sự phân bổ kiến thức theo lớp:

 • Lớp 10: Chiếm 5%;
 • Lớp 11:  Chiếm 10% ;
 • Lớp 12: Chiếm 85%.

Các chuyên đề có câu hỏi vận dụng và vận dụng cao:

 • Cơ chế di truyền và biến dị (2 câu);
 • Quy luật di truyền (7 câu);
 • Di truyền quần thể (1 câu);
 • Di truyền người (1 câu);
 • Sinh thái (1 câu).

Các chuyên đề chứa đa số câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết, thông hiểu:

 • Tiến hóa (4 câu);
 • Sinh thái (6 câu);
 • Ứng dụng di truyền học (1 câu);
 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (2 câu);
 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật (2 câu);
 • Cấu tạo hóa học của tế bào (2 câu).

Về phạm vi đề thi: Nội dung đề thi tham khảo kì thi THPT quốc gia năm 2019 chứa cả các câu hỏi thuộc kiến thức Sinh học cả 3 lớp: lớp 10, lớp 11 và lớp 12, tuy nhiên trọng tâm vẫn là kiến thức lớp 12 (85%). Các câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11 thường thuộc cấp độ nhận biết-thông hiểu, chỉ thuộc chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng và chương thành phần hóa học của tế bào.

Về cấu trúc đề thi và độ khó: Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có mức độ khó giảm hơn so với đề thi THPT quốc gia năm 2018 thể hiện ở số lượng câu hỏi khó giảm và độ khó trong mỗi câu hỏi giảm. Các câu hỏi khó rơi chủ yếu vào chuyên đề quy luật di truyền, cơ chế di truyền và biến dị, di truyền người, di truyền quần thể.